HYPER INC
3054 TSE

3054
HYPER INC TSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för HYPER INC

Totala tillgångar för 3054 gällande Q1 21 uppgår till 7.67B, 11.55% högre än föregående Q4 20. Och totala skulder ökade med 19.98% under Q1 21 till 4.42B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share