HARIMA B-STEM CORP
9780 TSE

9780
HARIMA B-STEM CORP TSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för HARIMA B-STEM CORP

Totala tillgångar för 9780 gällande Q1 21 uppgår till 12.35B, 2.06% högre än föregående Q4 20. Och totala skulder minskade med 2.61% under Q1 21 till 5.44B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share