AVALON ADVANCED MATERIALS INC

AVL TSX
AVL
AVALON ADVANCED MATERIALS INC TSX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

AVL financial statements

Nuvarande finansiella ställning för AVALON ADVANCED MATERIALS INC

Totala tillgångar för AVL gällande Q3 21 uppgår till 118.93M, 0.14% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 25.16% under Q3 21 till 6.31M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share