CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP

CTS TSX
CTS
CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP TSX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

CTS financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP

Totala tillgångar för CTS gällande Q2 21 uppgår till 912.41M, 15.86% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 6.91% under Q2 21 till 558.06M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share