ASROCK INCORPORATION

3515 TWSE
3515
ASROCK INCORPORATION TWSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

3515 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för ASROCK INCORPORATION

Totala tillgångar för 3515 gällande Q2 21 uppgår till 13.92B, 11.60% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 12.66% under Q2 21 till 6.33B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share