CHC HEALTHCARE GROUP

4164 TWSE
4164
CHC HEALTHCARE GROUP TWSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

4164 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för CHC HEALTHCARE GROUP

Totala tillgångar för 4164 gällande Q2 21 uppgår till 11.73B, 0.49% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 0.59% under Q2 21 till 5.61B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share