jan.palmberg.3

A1M Pharma

Kort
OMXSTO:A1M   None
A1M Pharma pluggen ur?
Från TradeVenue : Kapitalbehov. Om 2018 var året då First North, NGM och Spotlight exploderade i antal nya noterade bolag kan 2019 komma att bli året då mängder av redan noterade bolag även på de större bolagen upplever att de behöver ta in nya pengar och möter en betydligt kärvare marknad. En försmak av detta var i onsdags då två bolag på samma dag A1M Pharma och Three Gates och tvingades konstatera att kassan kan vara tom om några månader och att den behöver stärkas. När ett företag behöver meddela marknaden detta i en delårsrapport och inte redan säkrat upp finansieringen brukar det inte vara en bra signal. Speciellt inte om föregående emission skett till en kurs långt över dagens. Det brukar tyvärr kunna sluta i en ganska stor utspädning för existerande aktieägare för att få in nya pengar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.