Vhem

AAC stängning över 4kr = Köpsignal

OMXSTO:AAC   AAC CLYDE SPACE AB
Positiv divergens i form av MA200, MA50, RSI. En tre år lång negativ trend verkar var bruten (den långa trendlinjen). En tre månader lång positiv trend verkar brytas uppåt vid stängning över 4kr. Spännande läge.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.