trade2heaven

Golden Cross MA20 genom 100

OMXSTO:AAC   AAC CLYDE SPACE AB
Intressant utveckling senaste dagarna. Dock lite Volatil MA20 om man kollar tillbaka, skulle behöva förstärkas med volym.

Ingen köp rek , endast en ide. Alla ansvarar för sina egna placeringar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.