trade2heaven

Golden Cross MA20 genom 100

OMXSTO:AAC   AAC CLYDE SPACE AB
Intressant utveckling senaste dagarna. Dock lite Volatil MA20 om man kollar tillbaka, skulle behöva förstärkas med volym.

Ingen köp rek, endast en ide. Alla ansvarar för sina egna placeringar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.