trade2heaven

ÅAC Microtec stängde ovanför triangelns tak i fredags

OMXSTO:AAC   AAC CLYDE SPACE AB
Åac ser ut att stå i ett spännande läge. Har Momentum med sig i både dag, 4h och 1h. Dessutom om man kollar OBV ser man en fin snärt vilket man även ser i kurs och volym. Skall bli kul och se vad som händer imorgon om vi får en god volym. Ser även ut att laddat för en fin squeez.e

Fortsatt trevlig söndag
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.