Erikramberg

Bra risk/reward på AAC

Lång
OMXSTO:AAC   AAC CLYDE SPACE AB
AAC har svalnat av en del efter sin "fake-out" och har nu:
+ Stöd på dessa nivåer
+ Fina divergenser i RSI:n
+ Fundementalt starkt bolag med hög tillväxt
+ Lågt mkt cap

Risk/reward härifrån ser väldigt bra ut

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.