Erikramberg

Bra risk/reward på AAC

Lång
OMXSTO:AAC   AAC CLYDE SPACE AB
AAC har svalnat av en del efter sin "fake-out" och har nu:
+ Stöd på dessa nivåer
+ Fina divergenser i RSI:n
+ Fundementalt starkt bolag med hög tillväxt
+ Lågt mkt cap

Risk/reward härifrån ser väldigt bra ut

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.