Luspank

Apple minskar min position med 20%

NASDAQ:AAPL   Apple Inc.
Den har blivit lite väl stor så jag säkrar tre månadslöner.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.