TradingView

Hur man använder finansiella kvoter/tal för att fatta bättre bes

Utbildning
NASDAQ:AAPL   Apple Inc.
Finansiella förhållanden hjälper dig att utvärdera ett företag. De flesta finansiella förhållanden visar dig hur mycket pengar du betalar för en viss del av verksamheten. Låt oss ge några exempel:

Pris i relation till försäljning = marknadsvärde / försäljning

Pris i relation till omsättning/försäljning, eller PS-tal berättar hur dyrt ett företag är i förhållande till sin totala försäljning. Formeln beräknas på två olika sätt: dividera företagets börsvärde med dess intäkter eller dela det aktuella aktiekursen med intäkter per aktie. Eftersom detta förhållande beräknas med live prisinformation kan du också se det i realtid på diagrammet som vi har visat i det här exemplet ovan.

Om ett företag har ett marknadsvärde på 10 miljarder kronor och intäkter på 1 miljard kronor, ja, då innebär detta ett PS-tal på 10. Du betalar 10 kronor för varje 1 krona i försäljning. Du kan göra förhållanden som detta för alla aspekter av företaget. Till exempel mäter PE-förhållandet eller pris-till-vinst-förhållandet marknadsvärdet / intäkterna. Detta berättar hur mycket du betalar för varje krona av intäkter.

Tänk på att finansiella förhållanden inte är perfekta. De är inte heller en köp- eller säljrekommendation. Istället är de genvägar, eller sätt att snabbt utvärdera ett företag, jämföra dess underliggande faktorer och analysera företaget i förhållande till andra bolag. Du måste också komma ihåg att finansiella mått kan förändras snabbt med en enda resultatrapport. Ett företags framtidsförväntningar är också väldigt viktiga. Ett företag som Apple kan ha en hög PE-kvot, men om de bygger och ökar intäkterna i framtiden kan deras PR-förhållande sjunka med tiden.

Kom ihåg att finansiella förhållanden och finansiella mått i allmänhet målar upp en bild av den underliggande verksamheten och dess vinstpotential. Här är några andra resurser för att komma igång:

1. Läs mer om Financials på TradingView i vårt hjälpcenter.
2. Du kan också koda din egen strategi eller indikator med hjälp av denna finansiella information.
3. Vi har också skapat ett bibliotek i vårt hjälpcenter så att du kan lära dig mer om varje ekonomiskt mått.

Här är några andra finansiella nyckeltal som du kan tycka är intressanta och hur de beräknas:

PE-tal = marknadsvärde / vinst
PB-tal = börsvärde / bok
PEG-förhållande = PE / vinsttillväxt
Snabbförhållande (Quick Ratio) = omsättningstillgångar / kortfristiga skulder
Utdelningsavkastning = Utdelning per aktie / pris
EV Multiple = Enterprise Value / EBITDA

För att komma åt alla tillgängliga finansiella förhållanden klickar du på knappen Finans högst upp i diagrammet. Härifrån kan du välja många olika finansiella mått och studera marknader på en djupare nivå.

Ännu viktigare är att du kan kombinera studien av teknisk och grundläggande analys samtidigt. Det betyder att du kan utvärdera den grundläggande sidan av verksamheten inklusive dess resultat och värdering medan du också studerar prisåtgärder och planerar en handel.

Dela gärna med dig av dina synpunkter och kommentarer nedan! Tack för att du läste.

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.