Henrik-SMCTrading

Apple - Swing upp eller ner?

NASDAQ:AAPL   Apple Inc.
Apple är uppe vid ATH motstånd och visar inte direkt styrka. Senaste dagarna har visat både rejection och indecision.
Den aggressiva kan tänkas gå kort redan här. Själv vill jag ha lite mer bekräftelse på riktning. Mitt "bias" är bearish just nu men en stängning ovanför föregående topp (ATH) med volym kan ändra det.

Just nu - neutral med andra ord. Inväntar kommande rörelser och någon slags bekräftelse.

Henrik Siverhall
SMC Trading

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
smctrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.