nashie

apple skulle vara beredd se var taket är för fånga en short

Kort
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Avvaktar ser om den slår i taket och var reaktionen blir troligen blir det en tillfällig nedgång för ner återstesta stöd.
Hade haft ingång efter gått i taket en gång och sen sätta sl precis bakom övre trendlinjen.

Slår den igenom kan det gå krafigt och fort upp så larm och tydlig sl på denna trade.
Liten pos då relativt hög risk
Kör hävstång så små rörelser behövs
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.