Luspank

ABB nu Slutsålt!

OMXSTO:ABB   ABB LTD
Sålde mina två sista positioner, misstänker att vi måste samla ny kraft, jag tittar på ett tag.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.