KRAKEN:ADAUSD   Cardano / U. S. Dollar
Ser ut som att vi kommer in i Range. Avvaktar och inväntar ev. etablering inom området $1.48-$1, 01 . En sista urblåsning rimmar bra med läget i Bitcoin och Ethereum .
Kommentera: Mycket volla, vågade inte skjuta av på $1.01. Detta gick för snabbt för mig, Avvaktar för att se om vi etablerar oss inom rangen eller bryter upp.
Kommentera: Etablering över kanaltak. Vid fortsatt stabil krypromarknad - sidledeshandel så är det möjligt att Cardano skall ned och testa av $1,48. Jag inväntar ev. studs och plockar upp den då.
Kommentera: Behöver studsa här, annars bryter ADA ned ur bearflag och då är det möjligt att det i första hand ska ned till $1,25 och hälsa på.
Kommentera: Make it or break it för Cardano nu.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.