Investoz

AFRICA ENERGY

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:AEC   AFRICA ENERGY CORP.
Kursen kryper allt närmare 15° vinkeln. En stark stängning över innebär då ett trendbrott från den negativa trenden som AFRICA ENERGY har varit i sedan oljefyndet i början av februari i år.
Stängningen bör vara större än 2X ATR vilket skulle innebära en stängning kring 1,80 kr.
Månadens pivotpunkter syn i grafen och kursen befinner sig vanligen mellan R1/S1. När stängningar sker med styrka över/under dessa pivotpunkter så ökar sannolikheten för att kursen fortsätter i samma riktning.

Skulle nu kursen stänga över 15° vinkeln, blir i sådant fall R1 punkterad och det kommer vara ytterligare en god bekräftelse på ett trendbrott och fortsatt uppgång.
Botten är därmed satt på 1,45 kr och dessa nivåer förblir historiska.
Kommentera:
Omvänd H&S formation från 3:e maj och fram tills idag 12:e juli. Ser ut att vara påväg mot 1,80 nivån där R2 befinner sig.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.