NASDAQ:AMRK   A-Mark Precious Metals, Inc.
En Cup and handle har bildats i AMRK. Vi har sedan testat ATH och sedan återtestat 76-nivån.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.