Förutsägelser och analys

Cup and Handle

Cup and Handle kan användas som ett inträdesmönster för fortsättningen av en etablerad hausse. Det är ett av de enklaste mönstren att identifiera. Bägaren har en mjuk U-form, följer föregående drag i ungefär ⅓ och ser ut som en skål. Efter att ha format koppen drar priset tillbaka till ca 1/3 av koppens uppåtrörelse och bildar då handtaget. Handtaget är en relativt kort konsolideringsperiod. Det fullständiga mönstret är komplett när priset bryter ut ur denna konsolidering i riktning mot kopparna framåt.
 
Priset kommer sannolikt att fortsätta i den riktningen, även om försiktiga handlare kan leta efter ytterligare bekräftelse. Målet kan uppskattas med hjälp av tekniken att mäta avståndet från koppens högsta topp till botten av koppen och förlänga den i utbrottets riktning. En vanlig stoppnivå ligger precis utanför handtaget på motsatta sidan av utbrottet. Inverted Cup och Handle är dbaisseversionen som kan bildas efter en nedåttrend. TradingView har ett smart ritverktyg som tillåter användare att visuellt identifiera detta mönster på ett diagram.