Vhem

Bayn Cup&Handle D/W/M

OMXSTO:BAYN   None
Tittar du på grafen sedan IPO kan du hitta en gigantisk C&H som ska påbörja ett handtag nu. Formationen går att återfinna i från oktober-nov som resulterade i den stora uppgången i december. Nu går den att hitta återigen på daily, weekly och monthly chart mellan augusti och nu. Isåfall är vi nu inne i konsolideringsfasen där handtaget har börjat skapas. Onekligen intressant på flera time frames.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.