Vhem

Bayn Cup&Handle D/W/M

OMXSTO:BAYN   None
Tittar du på grafen sedan IPO kan du hitta en gigantisk C&H som ska påbörja ett handtag nu. Formationen går att återfinna i från oktober-nov som resulterade i den stora uppgången i december. Nu går den att hitta återigen på daily, weekly och monthly chart mellan augusti och nu. Isåfall är vi nu inne i konsolideringsfasen där handtaget har börjat skapas. Onekligen intressant på flera time frames.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.