Johannesoh

Azelio, Cup and Handle

Lång
OMXSTO:AZELIO   None
Azelio, Cup and Handle. Bevaka utbrott med kortsiktigt mål om 45-47 kr. Potentiellt trendskifte på längre sikt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.