Johannesoh

Azelio, Cup and Handle

Lång
OMXSTO:AZELIO   AZELIO AB
Azelio , Cup and Handle . Bevaka utbrott med kortsiktigt mål om 45-47 kr . Potentiellt trendskifte på längre sikt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.