eIIiotm

intressant inför rapport

Lång
BATS:AMZN   Amazon.com
tycker amazon rekylerat fint och ser möjlighet till uppsida på +5% och uppåt vid rapportsläpp!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.