OMXSTO:ASAP   ASARINA PHARMA AB
Asarina Pharma är just nu mitt i en konsolideringsfas efter det stora raset i slutet på april i år, som föranledes av att man inte nådde sina mål i fas 2b-studien. En investerare med kortare tidsperspektiv brukar utnyttja konsolideringsfasen med att köpa nära stödnivåerna och sälja kring mitten eller övre mitten av konsolideringsfasens intervall. För den med längre tidshorisont är det rena sömnpillret och skapar till slut frustration hos denne, vilket riskerar att investeraren kommer att tvivla på sin investering och säljer av, oftast vid fel tidpunkt.
En längre text angående konsolidering kan du som vill veta mer hitta om du klickar på följande länk nedan:


En investerare behåller i genomsnitt en aktie i ca 9 månader, dvs 282 dagar eller 191 handelsdagar.

Under de senaste 9 månaderna så ser volymprofilen enligt följande:
Mest handelsaktivitet har skett vid priset 6,48, där ligger navet. Med andra ord ligger majoriteten av nytillkomna aktieägare de senaste 9 månaderna med ett gav på 6,48.
Konsolideringsintervallet ligger mellan 6-7,56.
Lägre handelsaktivitet hittas mellan 8-23.
Lägst handelsaktivitet ligger mellan 24-48.

Den 30:e september i år har Asarina Pharma fullrekryterat sin fas 2a-studie vid behandling av menstruell migrän. Resultat förväntas under andra kvartalet 2021.

Under denna tid så tror jag på fortsatt konsolidering i väntan på resultatstudierna. Det behövs en "trigger" av större kaliber så som positiva/negativa nyheter som är en "game changer" för att bryta sönder en konsolideringsfas. Dessa nyheter sätter sedan i rörelse positiva/negativa trender. Kortare utbrytningar kan ske, men i form av fakeouts. Oftast på Dessa är korta och varar mellan 1-3 dagar.

Om studien visar positiva resultat, så tror jag att toppnivåer kring 10-13 kr inte är omöjliga om man ser till volymprofilen.

En annan studie kring tourette syndrome är planerat att starta under andra kvartalet 2021 och kommer att vara en fas 2 studie, detta efter att läkemedelsansökan till både FDA och EMA godkänns nu under hösten 2020.
På längre sikt, dvs om man blickar 2 år framåt, så tror jag att nivåer kring 23 kr nås allt eftersom dessa studier visar positiva resultat.

Ska även höja ett varningens finger och säga det att OM negativa nyheter når marknaden kring studierna, så kommer 6 kr nivån vara ett minne blott och kommer inte längre hålla som stöd. Detta pga den stora majoriteten som ligger inom intervallet 6-7,56 kommer att kasta in handduken. Nivåer kring 2,70-3kr är då troliga.

Värt att känna till om kliniska studier.

Kliniska studier tar lång tid
Att genomföra kliniska studier tar tid. Man brukar räknar med att det tar mellan 10-15 års tid från laboratorium till dess att läkemedel har godkänts. Först har forskaren lagt ned mellan 2-4 år, ibland ännu längre, på att undersöka om behandlingen ger effekt i labbmiljö.

Därefter finns totalt fyra olika faser ett läkemedel behöver genomgå, tre måste klaras av innan ett nytt läkemedel godkänns. Dessa tre faser tar mellan 3-5 år att genomföra, ibland längre, och om behandlingen klarar alla faserna kan läkemedlet godkännas efter prövning av läkemedelsverket.

Efter att läkemedlet är godkänt inträffar en fjärde fas, under vilken man fortsätter att samla in biverkningar.

Om det finns särskilda skäl kan man få tillstånd av läkemedelsmyndigheterna att använda läkemedel som befinner sig i Fas II prövning, dock under strikt kontrollerade former.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Som vanligt, så är detta mina egna idéer och spekulationer. Att handla med aktier är förenat med risk och jag tar inget ansvar för eventuella förluster. Detta är enbart en personlig analys och du bör göra din egen analys innan du handlar med värdepapper.

Stavfel och skrivfel kan förekomma, men jag hoppas att innebörden av texten ändå kommer fram.
Lycka till med dina investeringar!

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.