OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Konsolidering, hoppets och förtvivlans tid.

Alla har någon gång med en stor dos entusiasm och spänning, köpt en aktie i en uppgång, med en så stark tro på att det egna valet av just den aktien på antingen fundamentala eller tekniska grunder, samtidigt som man intalar sig själv hur smart och speciell man är som har investerat i just denna aktie och pumpar upp sitt eget ego med övertygelse kring dessa tankar.

MEN, i efterhand så visar det sig att man just fastnat mitt i en rävsax där man ständigt pendlar mellan hopp och förtvivlan. Frustrationen tar sakta över där man klandrar både sig själv, men också marknaden och dess deltagare för att förstöra kursen och för en själv, såklart. Tålamodet pressas och testas för den långsiktige investeraren, och aktien som man var så exalterad över för några månader sedan förvandlas sakta men säkert till en sorg och förtvivlan över att äga. Drömmen man en gång hade om att den nygjorda investeringen skulle komma att generera den vinst man törstade efter visualiserades långt innan den ens hann realiseras, snarare krossas. Du befinner dig i en konsolidering.

Vad är en konsolidering och varför bildas de?

För att förstå detta måste man veta hur marknaden fungerar och vilka delar den består utav.

1. Konsolidering
I en konsolidering uppstår en balans mellan utbud och efterfrågan. Längre tid spenderas och fler transaktioner sker inom ett och samma intervall. En konsolidering kan pågå väldigt länge. Den startar i samma ögonblick som det finns starkare säljare som vill likvidera sina positioner i en uppgång/nedgång som sedan fångas upp av andra, som av olika anledningar missade en upp /nedgång och vill in i aktien eller att de som redan äger aktien ser en möjlighet till att öka på lägre nivåer mot var aktien tidigare befann sig på och skapar ett botten.
När kursen rör sig i sidleds där den faller tillbaka kring tidigare högsta notering och återhämtar sig kring senaste lägsta notering så skapas ett konsolideringsintervall om detta upprepas mer en en gång. Många olika aktörer med olika tidshorisont bestämmer sig för att köpa och sälja inom denna fas. Det skapas en balans på grund av oenigheten som finns bland alla dessa aktörer. Någon som bestämmer sig för att köpa, gör det i tro om att aktien ska stiga, medans en annan inte alls tror på en fortsatt stigning, och säljer sitt innehav. Alla dessa olika aktörer har olika smärtgränser för hur mycket de kan riskera i en investering. Många aktörer klarar inte av att ligga back 10%,20%, 30% och säljer av sitt innehav till andra som ser en möjlighet att göra 10%, 20% och nöjer sig om kursen uppfyller deras förväntan. Pengar in, pengar ut.
Den mesta av tiden som en aktien spenderar i, är i en konsolidering, därför är tålamodet och uthålligheten för den långsiktige investeraren dess främsta vapen.
Känslor som ofta ingår i en konsolidering är hopp, misstro, osäkerhet, frustration och depression.

2. Uppgång
En uppgång uppstår antingen av att väldigt många aktörer bestämmer sig att köpa en aktie under väldigt kort tid eller om det råder en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Fler är villiga att köpa aktier, men tillgången till de är snålt, samtidigt som färre är villiga att sälja ju mer priset ökar. Det förstnämnda är lättförståeligt, men varför är färre aktörer villiga att likvidera sina positioner trots en uppenbar vinst?
Rädsla och girighet. Det gör ont att sälja "för tidigt", som alltid uppenbarar det sig i efterhand. Man är mer rädd för att missa en uppgång än törsten efter mer avkastning. Spänning och eufori är en annan orsak. Därför är fler ovilliga att sälja och priset ökar exponentiellt med tiden. Det finns två typer av uppgångar. Den första är kursrusningar som liknar mer som en explosion. Uppgången sker snabbt och aggressivt med hög volatilitet som varar mellan högst 1-3 veckor.
Den andra är lugn, där inga anomalier syns i den dagliga rörelsen, utan tickar på i det "tysta". Slutet av denna lugna uppgång slutar som alltid med 1-3 dagars ökning av volatilitet där en avvikelse från tidigare blir alldeles uppenbar.
Känslor som präglar denna fas är optimism, tro , spänning och eufori.

3. Nedgång
Likaväl som en uppgång kan vara kortvarig och euforisk så kan en nedgång vara snabb och kraftig nog att få vilken investerare som helst att få panik. Nedgångar göds av rädsla som är den kraftfullaste känslan av alla. Ingen gillar att realisera en förlust, det gör ont och det är skamligt. Realiserade förluster kan få vem som helst att bli tillräckligt rädd och övertygad om att aktier är så pass riskabla att man aldrig mer vågar investera pengar i.
I början av 2014 var det bara 14,3% av befolkningen som ägde börsnoterade aktier direkt, dvs ej via aktiefonder, mot 23% år 2002. På 60-talet ägde privatpersoner så mycket som 70% av Stockholmsbörsens totala värde. Trenden är tydlig.
Hur skapas en nedåtgående trend?
Den skapas helt enkelt av en obalans precis som i en uppgång, fast denna gången är det färre personer som är villiga att investera och fler vill ut när deras smärta över förlusten är sedan länge nådd. En negativ nedgång kan bero på många olika saker förstås. Det rådande aktieklimatet, dålig framtidstro, räntehöjningar, dåliga nyheter eller att aktieägarna inte känner någon tillit för företaget man har investerat i. Gamla förlorare ersätts med nya förlorare i hopp om ett trendbrott som skapar korta uppgångar för att sedan falla tillbaka på grund av klena nytillkomna aktieägare och en generell negativ tro från majoriteten av alla aktieägare och säljtrycket fortsätter.
Känslor som präglar denna fas är ångest, förnekelse, panic, rädsla och ilska.

Minesto
Minesto befinner sig klart och tydligt i en konsolideringsfas och för dig som har läst och förstått allt ovanstående, så råder det just nu både hopp om en positiv nyhet kring sjösättningen och den kommersiella introduktionen, men också en förtvivlan över om det kommer att lyckas. Osäkerheten kring det är befogad, med tanke på de tidigare försöken som misslyckades. Ju längre tiden går desto mer osäkerhet och frustration kommer att spridas, vilket inte kommer att gynna kursen.
För tillfället, i det korta perspektivet så har Minesto ett konsolideringsintervall mellan 26,70 - 31,10.
Bottenzonen för det intervallet är mellan 26,70-27,45 och kursen förväntas studsa upp vid dessa nivåer.
Däremot är majoriteten av köpen gjorda kring 30 strecket vilket man kan se i volymprofilen. Varje gång kursen tenderar att komma upp till de nivåerna så ökar säljtrycket. Detta på grund av att just många har ett gav mellan 29,65-31,10. Många av de vill ut ur sina positioner antingen att de så många gånger har pendlat mellan hopp och förtvivlan eller på grund av osäkerheten kring installationen eller kanske på grund av såväl rådande Corona pandemin men också USA valet som ännu inte är över.
För att ett positivt trendbrott ska ske, så måste kursen ta sig över det mest handlade priset och volymen, dvs en bit över 31 strecket och klara av att stanna där utan ett ständigt kollaps så fort nivån nås.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Som vanligt, så är detta mina egna idéer och spekulationer. Att handla med aktier är förenat med risk och jag tar inget ansvar för eventuella förluster. Detta är enbart en personlig analys och du bör göra din egen analys innan du handlar med värdepapper.

Stavfel och skrivfel kan förekomma, men jag hoppas att innebörden av texten ändå kommer fram.
Lycka till med dina investeringar!

Liknande idéer