Lajten

ATCO_A

Lång
Lajten Pro Uppdaterad   
OMXSTO:ATCO_A   ATLAS COPCO AB SER. A
Long entry at support in the direction of trend.
Order avbruten
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.