IvarssonAnalytics

Lång från roten av impuls, Atlas copco A

Lång
OMXSTO:ATCO_A   ATLAS COPCO AB SER. A
Impulsens ursprung används som prisnivå för buy limit. När första målet nås flyttas SL till plus.

Buy limit: 275.8 kr
SL: 268.0 kr
1st target: 289.0 kr
2nd target: 301.6 kr
Kommentera:
Ta bort buy limit
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.