Luspank

Attendo

Lång
OMXSTO:ATT   ATTENDO AB
Positionen har gått 10%, jag dubblar min position på dessa nivåer, eventuell SL vid stängning under ny röd area.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.