traz34

Leta lång i AUD200

Lång
OANDA:AU200AUD   Australia 200
Dagsgrafen tyder på att vi ska leta efter en lång position i AUD200 och lämplig target är vid nivån ovanför.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.