FX:AUDCAD   Australiensisk dollar/Kanadensisk dollar
Priset har nu nått ett motståndsområde.

Jag har 2 möjliga scenarior jag jobbar efter.
För tillfället letar jag entry på mindre tidsupplösning för att gå kort. Det som talar för detta är att priset är ovanför tidigare toppar i motståndsområdet vilket kan vara ett likviditetsfiske.
Det andra scenariot är att priset bryter igenom motståndet och då väntar jag på ett återtest för att gå lång.

Detta är hur jag planerat detta paret och fram tills jag får ett entry sitter jag på händerna.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.