OMXSTO:AZA   AVANZA BANK HOLDING AB
Fick precis ett meddelande av Avanza, Detta löd: "Värdet på ditt konto har gått ner mer än 30 % "

Tänk på att jag inte kommer att köpa några Aktier på några dagar, Vet inte ännu när jag får pengar till det. jag kommer att ligga lågt med detta, och bara sikta in mig på att fokusera på det jag gör för tillfället. Med andra ord, jag kommer bara att fokusera på att få saker gjorda i mitt privatliv ett tag, vi pratar om två-tre dagar.

Håll till godo.

MVH /trN

P.S. "My House Rules" They Are Perfect(ed). Are Your? B.S.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.