Investoz

AZELIO

Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:AZELIO   None
Tid och pristeori

Alfred Marshall (26 juli 1842 - 13 juli 1924) var en av de mest inflytelserika ekonomer på hans tid. Genom sitt arbete, med tillämpning av matematiska principer på ekonomiska frågor, blev ekonomin etablerad som en vetenskaplig disciplin. Han hävdade att utbuds- och efterfrågefaktorer bestämmer priset, vilket antyder att deras relativa betydelse mestadels är en faktor för den tidsperiod som övervägs.

”Tiden spelar en viktig roll i ekonomiska teorier. Det är av särskild betydelse i förhållande till värdeproblemet. Om samhället var statiskt, det vill säga om tidselementet eliminerades skulle priset representera den verkliga produktionskostnaden, men samhället är dynamiska vanor, smak och mode förändras kontinuerligt medan produktionsmetoder och volymer varierar ofta".

Marshall introducerade begreppet tid vid bestämning av pris genom sina fyra föreslagna "marknadsperioder": (se bild nedan)

1. Marknadsperiod - mycket kort period - varor som produceras för försäljning på marknaden är i fast leverans, till exempel på en fiskmarknad. Priserna anpassas snabbt till klara marknader.

2. Kort period - industriell kapacitet tas som given. Detta är den tidsperiod då utbudet kan ökas genom ytterligare arbetskraft och råvaror, men inte kapitalförbättringar, för att maximera vinsten.

3. Lång period - den tid då kapital "apparater", såsom fabriker och maskiner, kan ökas. Vinstmaximerande jämvikt bestämmer både industriell kapacitet och nivån på vilken den drivs.

4. Mycket lång period - teknik, befolkningstrender, vanor och seder kan variera i mycket långa perioder.


Om man använder detta som grund så är jag mest nyfiken på när efterfrågan är som lägst (D). Nästa steg är vilken tidsperiod vill jag titta efter, mycket kort, kort, lång eller mycket lång. I detta exempel tar jag en mycket kort period och använder mig av den första kvadraten.
Det finns en del tekniska verktyg att använda sig av när man analyserar pris/tid i en graf, men jag finner Gann Square verktyget lättast att använda när man analyserar pris och tid.
I detta fallet identifierar jag den lägsta och högsta punkten så att den första kvadraten är inom detta område och att linjen (Q) är exakt på den högsta punkten. Jag tittar sedan med hjälp av Trendbaserad Fib Time i ruta 2 vart intervallet 0.35-0.5 ligger och markerar detta område, som kommer att vara en referenszon på när i tiden efterfrågan förmodligen kommer att vara som lägst. Jag gör sedan samma sak för ruta 3. (se graf nedan)


Det kan lätt bli klottrigt om man analyserar många impulsrörelser i en och samma graf, så det är att rekommendera att man tar bort alla verktyg som man har använt just vid denna typ av tidsanalys och kvar lämnar rutor eller vertikala linjer som markering.


Om man nu till slut ska analysera Azelio utifrån detta och bortser från de fundamentala bitarna och letar efter en bra tidpunkt att gå in i aktien, så förväntas efterfrågan vara som lägst i första läget i början på februari och sedan senare i mitten på april.

--<<DISCLAMER>>--
Som vanligt, så är detta mina egna idéer och spekulationer. Att handla med aktier är förenat med risk och jag tar inget ansvar för eventuella förluster. Det här är ingen köprekommendation eller säljrekommendation, utan enbart en personlig analys och du bör göra din egen analys innan du handlar med värdepapper.

Stavfel och skrivfel kan förekomma, men jag hoppas att innebörden av texten ändå kommer fram.
Lycka till med dina investeringar!
Kommentera:

Azelio är nu inne i sin andra tillbakagång och befinner sig tidsmässigt inom området där kursen förväntas ha sitt botten. Efterfrågan bör sedan öka igen.

Det är stor osäkerhet som råder just nu. (POC) ligger på 58 kr vilket betyder - 8% ner från det mest handlade priset.
Det betyder att majoriteten som handlade upp aktien från 29 okt 2020 fram till idag ligger back - 8% vilket riskerar sätta igång en negativ trend.
En huvud skuldra formation (gul) har redan tagit form vilket man bör ha koll på om den bryts.
Positiva tendenser (blå formation) från det röda tidsområdet (9:e april-19:e april) ökar sannolikheten till kurser strax över 70 på nytt.
70 % av handelsvolymen för uppgången sedan 29 okt 2020 ligger mellan intervallen 49kr-71kr.
Väldigt svårt att säga åt vilket håll detta bär av, men om uppgången uteblir inom denna tidsperiod, så tror jag att HS formationen (gul) bryts. Nästa stora volym kring 35 kr kommer då att vara i fara.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.