Förutsägelser och analys

Gann

WD Ganns handeltekniker anses allmänt som innovativa och studeras och används fortfarande av handlare idag. Han använde vinklar och olika geometriska konstruktioner. Gann-vinklar delar upp tid och pris i proportionella delar och används ofta för att förutsäga områden med stöd och motstånd , nyckceltoppar och -svackor och framtida pris rörelser. Metoden bygger på uppfattningen att marknaderna roterar från vinkel till vinkel och när en vinkel bryts rör sig priset mot nästa. Flera vinklar utgör tillsammans en Gann Fan.
 
Vinklarna dras från huvudtopparna och -svackorna medan diagrammet skalas på lämpligt sätt för att säkerställa att marknaden har en kvadratisk relation. Den mest anmärkningsvärda vinkeln är 1x1 eller 45-gradersvinkeln, som representerar en prisenhet per tidsenhet. En förändring i prisriktningen förväntas när marknaden når en jämn tids- och prisenhet, uppåt eller nedåt. TradingView har ett smart ritverktyg som heter Gann Fan för att tillämpa flera Gann-vinklar på diagrammet och andra verktyg som Gann Box och Gann Square för att identifiera nyckelnivåer i ett diagram visuellt.
Visa fler idéer
1
23
1
23