Gann Box

Förutsägelser och analys

Gann Box

WD Gann använde innovativa geometriska och numeriska relationer för att skapa flera tekniska analysverktyg för att analysera marknaden. Gann Box är ett sådant kraftfullt verktyg som kan användas för att mäta och upptäcka återkommande priscykler. Användaren kan ställa in tid och prisintervall för en cykel som förväntas upprepas. I detta avseende är Gann Box som en färdplan för marknaden som kan användas för att leta efter mål. Observera att diagrammet måste skalas ordentligt för att säkerställa att marknaden har en kvadratisk relation. Rutan delar upp pris och tid i lika partitioner, kallade pris- och tidsnivåer, och dras från en viktig rotationspunkt (antingen låg eller hög).
 
De exakta pris- och tidsnivåerna kan ställas in av användare i enlighet med deras strategi. Gann Box kan tillämpas på olika marknader för att förutse viktiga pris- och tidsnivåer och kan användas med eller utan vinklar. TradingView har ett smart verktyg som gör det möjligt för användare att rita Gann Box på ett diagram. Det kan användas separat eller i kombination med andra verktyg och tekniska analystekniker för att hitta de bästa affärerna.