Gann Fan

Förutsägelser och analys

Gann Fan

Gann Fan är ett tekniskt analysverktyg skapat av W.D. Gann. Verktyget består av 9 diagonala linjer (som sträcker sig över en obestämd tid) utformade för att visa olikastöd- och motstånds- nivåer på ett diagram. Dessa vinklar - ritade från huvudtoppar och -bottnar delar upp tid och pris till proportionella delar och används ofta för att förutsäga områden av stöd och motstånd, viktiga toppar och svackor och framtida prisförändringar. Observera att diagrammet måste skalas korrekt för att säkerställa att marknaden har ett kvadratiskt förhållande.
 
Metoden är baserad på tanken att marknaderna roterar från vinkel till vinkel och när en vinkel bryts går priset till nästa. Den mest anmärkningsvärda vinkeln är 1x1 eller 45-gradersvinkeln, som representerar en enhet av priset för en tidsenhet. En förändring i prisriktningen förväntas när marknaden når en jämn tids- och prisenhet, upp eller ner. Under en uppåttrend, om priset förblir över en stigande vinkel, betraktas marknaden som hausse och vice versa. TradingView har ettsmart verktyg som gör att användarna kan rita upp till 9 anpassningsbara vinklar på ett diagram.