OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMX
Lie Gann spekulatoner ;
2025 ligger på SW diagonalen , datum 25/1 ligger då 90gr på NW diagonalen
Kommentera: 1998 -2003 ligger på S diagonalen och datum runt 22/1-25/1
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.