Gann Square

Förutsägelser och analys

Gann Square

Gann Square är ett av de mest kända tekniska analysverktygen som skapats av WD Gann. Det anses vara en hörnsten i hans tradingteknik, som bygger på symmetri mellan tid och pris. Gann Square är ett avancerat verktyg, och för att kunna använda det på rätt sätt krävs grundläggande kunskap om Gannteori och viss erfarenhet av diagramläsning. Observera att diagrammet behöver skalas korrekt för att säkerställa att marknaden har ett kvadratiskt förhållande. Verktyget använder Gann Wheel som underlag för pris- och tidsmönster. Det kan användas på olika sätt.

Ett sätt är att starta vid den föregående huvudrotationspunkten (normalt slutet av den sista femvågssekvensen) och rita den så att 1 X 1-linjen i hög utsträckning följer de nuvarande marknadsstödsområdena. Ett annat sätt är att markera geometriska formationer som kan förutse viktiga stöd- och motståndsnivåer genom att räkna framåt från den lägsta eller högsta noteringen någonsin. TradingView har ett smart verktyg som gör det möjligt för användare att rita Gann Square i ett diagram.