Investoz

BTCUSD

Kort
Investoz Mod Uppdaterad   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Mycket har hänt sedan senaste analysen för ett par månader sedan och det är högaktuellt med en ny analys, då läget just nu är mer spänt än någonsin. För den som inte har läst den, så kan jag rekommendera att du läser den om du klickar på bilden nedan.


Jag tänker endast presentera den tekniska synen i denna analys och tar det steg för steg.

Det var mycket som talade för en "take off" i mitten på december 2020. Det är lätt att dra paralleller till ett flygplan och dess olika faser om blickarna riktas mot den blåa linjen som förenar topp till topp.

Fas 1, är en långsam transportsträcka där planet ackumulerar fart.
Fas 2, är "take off" med en brant lutning.
Fas 3, långsammare stigning mot nya högre höjder.
Fas 4, stigning avslutad och lutningen planar ut.

En stabil uppgång från augustis topp mätt till decembers topp visade en 8° vinkel, vilket indikerar vanligtvis en stabil och lugn uppgång utan större dramatik under nästan 4 månader (fas 1), där genomsnittet för kursrörelsen låg för 3 månadersperioden på ca 641 USD/dag (se bild nedan) i jämförelse med de senaste 3 månaders kursrörelse, som i dagsläget ligger på 2 970 USD/dag.


I takt med att volatiliteten ökade, vilket speglas i lutningen på uppgången i fas 2 (50°), så ökade även entusiasmen vilket ses i lutningen mellan varje botten till botten (28°).
Fas 3 planade lutningen från top till topp något (38°) samtidigt som lutningen från botten till botten ökade till 43°. Volymen minskade i jämförelse med fas 2.
Fas 4 brukar vanligtvis entusiasmen öka som mest vilket också lutningen visar (53°). Dessa topp till topp och botten till botten gradlinjer, kommer allt närmare varandra ju fler faser, och en kraftigare expandering åt något håll är att vänta. Volymen är oftast lägre än tidigare pga större osäkerhet.

Den blåa streckade linjen är kanalen för en vidare uppgång från den 4:e fasen, vilket jag anser är minst sannolik just nu. Brister den, så är stor risk för vidare nedgång. Den röda streckade linjen är nedgångskanalen, vilket jag anser är mer sannolik kursutveckling inom, trots en möjlig positiv impulsrörelse i slutet på veckan (26:e mars) som kommer fånga in fler köpare på fel sida. Motståndet ligger kring ca 59 900 USD och stödet kring ca 47 400 USD, och den sistnämnda tror jag nås perioden 30:e mars - 2:a april (röda boxen).

För de som undrar vad de röda boxarna gör där och varför de är där, så kan jag rekommendera att ni läser detta genom att klicka på bilden nedan:

Jag tror att vi kommer att se BTCUSD konsolidera mellan intervallen 34 170 USD - 56 700 USD ett tag framöver innan en ny stabil uppgång byggs upp.
Under tiden kommer en nedstigningsfas mot det utvecklande värdeområdet vara mest trolig (34 170 USD), "Developing Value Area" (VA)*, räknat från den tidiga uppstigningsfasen fram till idag (gröna streckade linjen).

* (VA) -Utbudet av prisnivåer där en viss procentandel av all volym handlades under en viss tidsperiod. Vanligtvis är denna procentsats inställd på 70%. Detta område där 70% av handeln har ägt rum, kallas för värdeområde.

--<<DISCLAMER>>--
Som vanligt, så är detta mina egna idéer och tankar. Att handla med värdepapper är förenat med risk och jag tar inget ansvar för eventuella förluster. Det här är ingen köprekommendation eller säljrekommendation, utan enbart en personlig analys och du bör göra din egen analys innan du handlar med värdepapper.

Stavfel kan förekomma, men jag hoppas att innebörden av texten ändå kommer fram.
Lycka till med dina investeringar!
Kommentera:

Point of Control (POC) har legat mellan 57 860 - 59 900 vilket också agerat som motstånd och ny start på en tillbakagång. Två scenarier har byggts upp. Det positiva är markerat med blått och det negativa med gult.

Det positiva scenariot har ett botten mellan 53 200 - 55 300 och vidare uppgång mot ATH och sedan en kraftigare breakout upp till 69 000.

Det negativa scenariot (som jag anser är mest trolig) har ett botten mellan 47 000- 47 400, med en positiv impuls upp mot tidigare support 53 000- 55 000. Jag håller fast vid den tidigare analysen att BTCUSD kommer att leta sig mot "developing value area" som ligger på 39 150 i skrivandets stund, mot tidigare 34 170.
Kommentera:

Jag har så svårt att tro att det blir en breakout av all time high. Detta trots att nu kursen befinner sig över (POC) för perioden 13:e mars fram till idag, och är praktiskt taget redo för take off. Det ända som fattas är stor volym. Blir det en breakout på stor volym, så erkänner jag snabbt att min analys som pekade mer på ett fall än en uppgång, vara helt fel.

Men jag vill påstå in i det sista att BTSUSD nu fångar in fler LONGS och kommer sedan falla. En fakeout idag mot tidigare topp från 2:a april ser ut att fullbordas och ett fall väntar i sådant fall imorgon som lär fortsätta nästkommande vecka.

Ser med spänning fram emot händelserika veckor här framöver. Innan 22:a april vet vi åt vilket håll detta bär av.

Vad tror ni andra? En ny breakout eller en korrigering? Är jag helt ut och cyklar och vad talar emot min analys? Berätta gärna vad du tycker och skriv en kommentar i kommentarsfältet nedan.
Trading är trots allt baserat på sannolikheter och oförutsägbara händelser och är därför ingen empiri utan endast en teori. Ingen kan därför påstå sig sitta på svaret och säga att man har rätt över någon annan. Det vi har möjligheten till, är att tolka de ledtrådar som ges och är synliga i grafen och göra den bästa tolkningen som möjligt och utgå ifrån hur sannolik den tolkningen må vara.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.