BLACKBULL:WTI   West Texas Intermediate Crude Oil cash
Råolja håller fortfarande den kortsiktiga handelszonen de senaste tre månaderna.

På kort sikt ser man fortfarande att så länge som marknaden fortsätter att upprätthålla handel över stödet 70,10, kan marknaden slå en avancerad våg mot 83,40 och uppåt.

Som vi kan se på diagrammet står marknaden inför det första stödet på 80-73,60, vilket marknaden lyckades sjunka under igår.

Under 70,10 kan ytterligare nedgång drabba marknaden mot 65,00 och lägre.
Handel aktiv:
KÖPER
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.