Luspank

Astra Zeneca uppföljning

OMXSTO:AZN   ASTRAZENECA PLC
Blev en bra affär, justerar min SL till RSi under 60 (vid stängning)så fegar jag ur, på grund av den fina dubbeltoppen, den som lever får se.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.