Luspank

AstraZeneca Sålt!

OMXSTO:AZN   ASTRAZENECA PLC
Misstänker att vi skall ner en bit, jag kommer tillbaka.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.