OMXSTO:AZN   ASTRAZENECA PLC
Ger upp min position i Astra gav 5% på två månader bättre än inget och jag gillar inte dubbeltoppen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.