OANDA:BCOUSD   Brent Crude Oil
Veckograf i oljan.

Vi ser att oljan brutit en positiv trend och befinner sig i ett stödområde. Får vi reaktion härifrån?

Skulle inte detta område hålla har vi ett veckovis stödområde område i sikte. Svag positiv.

Tekniska indikatorerna indikerar att vi inte har momentum, men är översålda i veckovisa grafen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.