OANDA:BCOUSD   Brent Crude Oil
Oljan har brutit sig ur en nedåtgående trend på dagsgrafen och närmar oss två supplyo mråden att beakta. SKulle dessa krossas kommer vi med stor sannolikhet göra en ny topp i oljan.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.