TraderByChance

OLJA | Våg C som gör klart våg 4a.

Kort
TraderByChance Pro Uppdaterad   
OANDA:BCOUSD   Brent Crude Oil
Kommer korta olja här då jag tror vi ska ner för att avsluta c-vågen samt 4e vågen.
Träffar vi där nere så får vi inte gå under våg 1. Då är min analys fel , så ta hem vinst i boxen.

Happy trading
Handel aktiv: Oj vad den svänger. Har tagit kort 2 gånger med vinst.. Går kort en 3e gång nu. Får se om den kommer ner i target denna gång då!
Kommentera: Den fortsätter jobba upp-och-ned i snabba svägningar. Snart upp i taket igen, vilket gör att jag nog åter igen tar en short poss.
Trade stängt manuellt: Jag fick 2 bra short som stängdes med vinst, men vi kom inte ner till target för en våg C.
Får göra en ny analys på olja.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.