IvarssonAnalytics

Lång från roten av en tidigare impuls.

Lång
IvarssonAnalytics Pro+ Uppdaterad   
OMXSTO:BOL   BOLIDEN AB
Lång från en zon där en tidigare impuls startade.
Kommentera: Position closed
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.