epicscoreeu

Overvalued by 70%

NASDAQ:BOMN   None
39% owned by institutions
Overvalued
I need more information on the company
But it can be intresting if a sell of starts, so keeping an eye on it.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.