gunnelof

Fight Night at the Bear Resistance Arena!

COINBASE:BTCEUR   Bitcoin / Euro
The Bulls have finally arrived at the Bear Resistance Arena - Will they be strong enough?
A Bear last big fight would be great for the sport, even if the Bulls have a brighter future they need to taste a can of ass-smack!
Exciting times - it he Bulls puts up a real fight and blows past 5720-5730 they might get a free run to the 6300 area.
Stay prepared for the fight outcome!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.