markofswe

BTC to the Moon??

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Tror denna bull market för BTC fortfarande har lite kvar innan en större korrektion. Mitt första target är på runt $46,000 och sen $50,000, kan säkert skjuta upp högre än så upp emot $55,000

Pennant formas på Daily chart,

RSI är bullish,

Stoch RSI likaså,

Morningstar candle,

Priset är över mid bollinger band,

Väntar på macd ska korsa till bullish och bryta ut genom pennant nån gång under helgen lördag/söndag

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.