DennisSahlstromTrader

BTC - Uppgång till $8,000?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin priset har varit inne i en konsolideringsfas under veckan och pendlat mellan $6,100 - $6,600. Vi kan se att kursen gått upp i en uppåtgående kil där motståndet legat på samma nivå ($6,600) men stödet blivit högre och högre. Det indikerar ofta att köparna blir starkare och att vi då ser ett utbrott uppåt. Det såg vi igår och idag och priset ligger precis på motståndsnivån kring $6,700. Skulle priset klara av att hålla sig där kan vi se ytterligare uppgång men skulle det bryta ner till under $6,300 så kan vi förtvänta oss ytterligare nedgång.

Den 22 augusti såg vi att priset sköt upp under natten vilket berodde på att handelsplattformen med störst likviditet stängde ner under en timme för underhåll, som var planerat, under den timmen sköt priset upp nästan 10% och likviderade många som blankade - intressant, många hävdar att det var manipulation. Om man blankar satsat man på att marknaden ska gå ner och gör pengar på det. Om du förlorar ditt trade, dvs priset ökar, då tjänar plattformen på det och eftersom plattformen Bitmex hade underhåll - kunde inte de som hade positioner göra något utan förlorade sina trades.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.